חוזה צילום ופרסום מודל

תודה שבחרתם בDaisy Studio- סטודיו לצילום בבעלות מיה קרוב.
אנא קרא/י ואשר/י את התנאים והסעיפים הכתובים מטה.

תנאי ההסכם:

 • התמונות אשר יעברו אל המצולמים יועברו אל כונן שיתופי- אי לכך, הצלמת מתחייבת לשמור על תמונות אלו בכונן השיתופי לתקופה של עד 60 יום. לאחר אספקת הקבצים באיכות גבוהה, הלקוח יהיה האחראי הבלעדי עליהם. מיה קרוב לא מתחייבת להחזיק העתקים של הקבצים, ולא תדרש בשום מצב לשחזר תמונות או קבצים שאבדו, נגנבו או הושמדו. מומלץ לשמור גיבוי ראשוני, ולחדש אותו לפחות פעם ב-5 שנים.
 • בעקבות הקצב המהיר והאופי הבלתי צפוי של צילומי ילדים, מיה קרוב לא מבטיחה אספקה של צילומים ספציפיים או על פי דרישה. תמונות אלו תלויות בהתנהגות הילד/ה ביום הצילום.
 • בחתימה על הסכם זה, כל הצדדים מכירים ומוכנים לסגנון הצילום המבוצע על ידי הצלמת. לא יתבצעו החזרים עבור שירותי צילום והתוצרים בהתבסס על חוסר שביעות רצון הלקוח מסגנון הצילום.
  יש לקרוא את דף ההכנה טרם המפגש ואף לראות את סגנון הצילום ברשתות החברתיות השונות.
 • תמונות לא ערוכות לא יסופקו, וישארו רכושה של מיה קרוב.
 • כל התמונות והחומרים הדיגיטליים הינם בבעלות מיה קרוב, וללקוח אין בעלות או זכויות אחרות על חומרים אלה, למעט הדפסת תמונות דיגיטליות לשימוש אישי. לפיכך, לא ייעשה הלקוח או כל אדם אחר מלבד הצלמת כל שימוש בתמונות ובחומרים הדיגיטליים (או בהעתקים שלהם) לשם הפצה, פרסום, או כל שימוש אחר מלבד שימוש אישי שלא למטרות רווח.
 • אלא אם צוין במפורש בהסכם זה, אין החזרות או זיכויים על השירותים המסופקים בזאת או על כל תוצר נלווה המסופק בנוסף.
 • על כל פגם בתמונות המצולמות או במוצרים המשלימים אשר סופקו על ידי הצלמת יש להודיע למיה תוך שבוע מקבלת הלקוח אותם. באם לא ייעשה זאת, הלקוח לא יוכל לתבוע עבור פגמים אלו.
 • בשום מצב הסכם זה לא ייערך, או ישונה בלא הסכמה בכתב בין הצדדים.
 • מיה קרוב לא תישא באחריות במקרה של עיכוב או אי קיום הסכם זה עקב נסיבות של כוח עליון כגון אך לא רק: שריפה, הצפה, מהומות אזרחיות, ציוד מקולקל, תאונות, מגבלות רגולטוריות, מצב בריאותי לקוי או נכות מצד מיה קרוב.

בחתימה על הסכם זה אנחנו מאשרים את ההסכם הנ״ל